Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne to gałęź prawa cywilnego, w ramach której uregulowanych jest szereg kwestii związanych z małżeństwem, pochodzeniem dziecka, obowiązkiem alimentacyjnym oraz opieką i kuratelą.

Wiele przeprowadzonych postępowań w sprawach rodzinnych daje Kancelarii olbrzymie doświadczenie, dzięki któremu rozumiemy indywidualny i delikatny charakter tych spraw. Pomoc prawna przy sprawach rodzinnych, obejmuje nie tylko postępowania prowadzone bezpośrednio przed sądem, ale również uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach dotyczących zobowiązań prawnorodzinnych, mając na względzie przede wszystkim dobro naszego Klienta.  W ramach prawa rodzinnego Kancelaria zajmuje się następującymi sprawami:

- rozwód i separacja

- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

- alimenty

- kontakty z dzieckiem

- władza rodzicielska

- podział majątku

- rozdzielność majątkowa

40