Sukcesja

Sukcesja to następstwo prawne — jest to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw zbywającego. Kancelaria zapewnia kompleksowe przeprowadzenie Sukcesji.

Podstawowymi zagrożeniami wynikającymi z nie zabezpieczenia się na wypadek nagłej sukcesji są :

Utrata zdolności prawnej, czyli bycia podmiotem praw i   obowiązków prawnych

Wygaśnięcie posiadanych koncesji, licencji, uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych i zezwoleń

Przejście zobowiązań przedsiębiorcy na jego spadkobierców

Wygaśniecie umów przedsiębiorcy z kontrahentami (umowa leasingu, kredytu, współpracy, dostawy)

Konieczność przeprowadzenia postępowań spadkowych

Wygaśnięcie udzielonych pełnomocnictw

W przypadku właściwie przeprowadzonej sukcesji klient otrzymuje następujące korzyści:

Zachowanie ciągłości firmy

Zabezpieczenie interesów spadkobierców, bytu rodziny

Wyeliminowanie sytuacji konfliktogennych

Zaplanowane nabycie praw i obowiązków przez sukcesorów zmarłego

Kancelaria w szczególności oferuje:

  • zbadanie zagrożeń sukcesyjnych
  • Przeprowadzenie procesu sukcesji w sposób najbardziej odpowiadający oczekiwaniom klienta
  • Znalezienie rozwiązań problemów doraźnych

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Kancelarię w celu szerszego zapoznania się zagadnieniem sukcesji

Pliki do pobrania

40