Windykacja

Kancelaria zapewnia pełny zakres usług i pomoc na każdym etapie procesu odzyskiwania należności oraz profesjonalne doradztwo prawne w tym zakresie. Pomagam wybrać odpowiednią drogę odzyskania należności, tak by zawsze ona była korzystna dla klienta i ograniczyć koszty przez niego ponoszone.

Kancelaria w procesie windykacji należności w  szczególności oferuje :

- wezwania do zapłaty,

- reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,

- składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,

- podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika

- monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.

- zapewnia doradztwo na każdym etapie postepowań windykacyjnych

40