Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest prawo autorskie i prawa zależne.

Zasady korzystania z cudzych utworów uregulowane są w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z powołaną ustawą przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Jest to definicja uniwersalna dla wszystkich dzieł twórczych, czyli m.in. tekstów publikowanych w internecie, zdjęć, książek, filmów, programów internetowych.

Z uwagi na rozpowszechnienie użytkowania sieci Internet ochrona praw autorskich zyskuje coraz większą popularność, ponieważ jest to miejsce gdzie obecnie najczęściej dochodzi do naruszania praw twórcy. Właściciel utworu może żądać od naruszyciela między innymi: zaniechania naruszeń, usunięcia ich skutków, naprawienia szkody, a także wydania uzyskanej korzyści.

Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do twórców oraz podmiotów posiadających autorskie prawa majątkowe. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software).

Prawnicy kancelarii udzielają porad prawnych i reprezentują Klientów w takich obszarach jak:

  • prawo autorskie w Internecie
  • ochrona praw autorskich
  • prawa pokrewne
  • prawo autorskie osobiste i majątkowe, w tym sporządzenie projektów umów o przeniesieniu praw autorskich i licencji
  • prawa autorskie zależne