Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne to gałęź prawa cywilnego, w ramach której uregulowanych jest szereg kwestii związanych z małżeństwem, pochodzeniem dziecka, obowiązkiem alimentacyjnym oraz opieką i kuratelą.

Wiele przeprowadzonych postępowań w sprawach rodzinnych daje Kancelarii olbrzymie doświadczenie, dzięki któremu rozumiemy indywidualny i delikatny charakter tych spraw. Pomoc prawna przy sprawach rodzinnych, obejmuje nie tylko postępowania prowadzone bezpośrednio przed sądem, ale również uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach dotyczących zobowiązań prawnorodzinnych, mając na względzie przede wszystkim dobro naszego Klienta.

W ramach prawa rodzinnego Kancelaria zajmuje się następującymi sprawami:

  • rozwód i separacja
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • alimenty
  • kontakty z dzieckiem
  • władza rodzicielska
  • podział majątku
  • rozdzielność majątkowa