Specjalizacje prawne Kancelarii

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. KAMIL KLEMIENIA

Specjalizacje prawne Kancelarii

Świadczona pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, zastępstwo klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, innymi instytucjami oraz organami administracji publicznej oraz sporządzanie umów i pism procesowych.

Sprawdź, jakie usługi świadczy kancelaria: