Sukcesja

Sukcesja to następstwo prawne — jest to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw zbywającego. Kancelaria zapewnia kompleksowe przeprowadzenie Sukcesji.

Podstawowymi zagrożeniami wynikającymi z nie zabezpieczenia się na wypadek nagłej sukcesji są:

 • Utrata zdolności prawnej, czyli bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych
 • Wygaśnięcie posiadanych koncesji, licencji, uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych i zezwoleń
 • Przejście zobowiązań przedsiębiorcy na jego spadkobierców
 • Wygaśniecie umów przedsiębiorcy z kontrahentami (umowa leasingu, kredytu, współpracy, dostawy)
 • Konieczność przeprowadzenia postępowań spadkowych
 • Wygaśnięcie udzielonych pełnomocnictw

W przypadku właściwie przeprowadzonej sukcesji klient otrzymuje następujące korzyści:

 • Zachowanie ciągłości firmy
 • Zabezpieczenie interesów spadkobierców, bytu rodziny
 • Wyeliminowanie sytuacji konfliktogennych
 • Zaplanowane nabycie praw i obowiązków przez sukcesorów zmarłego

Kancelaria w szczególności oferuje:

 • zbadanie zagrożeń sukcesyjnych
 • Przeprowadzenie procesu sukcesji w sposób najbardziej odpowiadający oczekiwaniom klienta
 • Znalezienie rozwiązań problemów doraźnych
 • Low operational and liquidity costs