Jak możemy Ci pomóc?

Dlaczego My?

Podchodzimy indywidualnie
do każdej sprawy

Podpis Adwokata Kamil Klemienia.

Kancelaria Adwokacka obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i małych i dużych przedsiębiorców.

Indywidualne podejście do Klienta oraz profesjonalizm i doświadczenie, pozwalają na zaplanowanie odpowiedniej strategii działania, mającej na celu wypracowanie optymalnych w danej sytuacji rozwiązań.

Kancelaria współpracuje również ze specjalistami z innych dziedzin prawa, m.in. notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, biurami detektywistycznymi czy też mediatorami, zapewniając naszym Klientom kompleksową obsługę prawną.

Wieloletnie doświadczenie

Zarówno założyciel, jak i współpracujący z Kancelarią prawnicy mogą poszczycić się wieloletnim doświadczeniem prawniczym.

Przygotowanie praktyczne

Działamy z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, co daje gwarancję profesjonalnego i rzetelnego załatwiania spraw.

Zaufanie Klientów

Zaufało nam wielu Klientów, dla których rezultaty naszych działań są podstawowym argumentem dla kontynuowania wieloletniej współpracy z nami.
Adwokat Kamil Klemienia właściciel Kancelarii Adwokackiej mieszczącej się w Białymstoku.

O mnie

Adwokat Kamil Klemienia

Kancelarię w Białymstoku prowadzę od 2004 r. Zajmuję się prawem cywilnym, gospodarczym i upadłościowym. Posiadam również tytuł doradcy restrukturyzacyjnego. Swoim Klientom pomagam przejść przez trudy procesów cywilnych, dokonuję przekształceń prowadzonych przez nich działalności gospodarczych, wyjaśniam zawiłości procedury sądowej. Z ramienia sądu prowadzę jako syndyk lub nadzorca postępowania upadłościowe czy restrukturyzacyjne.

Nie boję się wyrażać swojego poglądu na sprawy i jestem w stanie szczerze powiedzieć Klientowi o braku podstaw prawnych odnośnie jego pomysłu.Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw i reprezentowaniu Klientów zarówno po stronie pozwanej jak i powodowej. Jest mi znany sposób rozumowania, zbierania dowodów oraz prezentowania swoich racji zarówno jednej, jak i drugiej strony procesu.

  • Ochrona Danych osobowych (RODO)
  • Prawo Cywilne
  • Prawo Gospodarcze
  • Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne
  • Prawo Rodzinne
  • Prawo Karne
  • Windykacja
  • Sukcesja

Oferta

Kompleksowa obsługa prawna

Świadczona pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, zastępstwo klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, innymi instytucjami oraz organami administracji publicznej oraz sporządzanie umów i pism procesowych.

RODO Treść

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych. Art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą praw podstawowych”)…

Ochrona danych osobowych (RODO)

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, w Unii Europejskiej figurujące pod nazwą GDPR – General Data Protection Regulation, wszedł w życie w życie 25 maja 2018 roku. Ten akt prawny obowiązuje jednolicie w całej Unii Europejskiej…

Prawo Cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów…

Prawo Gospodarcze

Nasz zespół pomaga na wszystkich etapach prowadzenia działalności gospodarczej – od wyboru formy, poprzez założenie i uzyskanie stosownych licencji i koncesji, sporządzanie umów po ewentualny udział w postępowaniach sądowych, gdzie bronimy praw i interesów naszych Klientów.

Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne

Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do twórców oraz podmiotów posiadających autorskie prawa majątkowe. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software).

Prawo Rodzinne

Pomoc prawna przy sprawach rodzinnych, obejmuje nie tylko postępowania prowadzone bezpośrednio przed sądem, ale również uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach dotyczących zobowiązań prawno-rodzinnych, mając na względzie przede wszystkim dobro naszego Klienta.

Prawo Karne

W sprawach karnych Kancelaria zapewnia reprezentacje i obronę od samego początku postępowania aż do jego zakończenia. Skuteczność obrony w postępowaniu karnym często zależy od podjęcia czynności przez Adwokata na samym początku postępowania.

Windykacja

Kancelaria zapewnia pełny zakres usług i pomoc na każdym etapie procesu odzyskiwania należności oraz profesjonalne doradztwo prawne w tym zakresie. Pomagam wybrać odpowiednią drogę odzyskania należności, tak by zawsze ona była korzystna dla klienta…

Sukcesja

Sukcesja to następstwo prawne — jest to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw zbywającego. Kancelaria zapewnia kompleksowe przeprowadzenie Sukcesji.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

25 maja 2018 r. jest datą „zero” dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe (Administratorów). Artykuł 37 ust. 1 Rozporządzenia RODO wprost stanowi, kiedy administrator będzie zobowiązany wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).

KANCELARIA ADWOKACKA

Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i małych i dużych przedsiębiorców. Współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin prawa, m.in. notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, biurami detektywistycznymi czy też mediatorami, zapewniając naszym Klientom kompleksową obsługę prawną. Zapraszamy do kontaktu.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania do Adwokata