Prawo Karne

W sprawach karnych Kancelaria zapewnia reprezentacje i obronę od samego początku postępowania aż do jego zakończenia. Skuteczność obrony w postepowaniu karnym często zależy od podjęcia czynności przez Adwokata na samym początku postępowania.

Kancelaria oferuje w szczególności usługi w zakresie:

  • postępowania przygotowawczego – od momentu zatrzymania do końca śledztwa,
  • postępowania przed sądem I instancji ( obrona na rozprawie, sporządzanie pism i wniosków, ustalenie linii obrony)
  • postępowania apelacyjnego (sporządzenie apelacji oraz reprezentacja)
  • postępowania kasacyjnego (zbadanie możliwości, sporządzenie skargi, reprezentacja)
  • postępowaniu wykonawczego (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, zmiana trybu wykonywania kary)