Prawo Gospodarcze

Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego i bieżącej obsługi prawnej zarówno spółek jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Nasz zespół pomaga na wszystkich etapach prowadzenia działalności gospodarczej – od wyboru formy, poprzez założenie i uzyskanie stosownych licencji i koncesji, sporządzanie wszelkich umów po ewentualny udział w postępowaniach sądowych, gdzie bronimy praw i interesów naszych Klientów.

W ramach prowadzonej praktyki, Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów prawa gospodarczego, w tym jednoosobowych przedsiębiorców, spółek, jak również spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu i opiniowaniu umów począwszy od umów sprzedaży, dzieła, zlecenia aż po skomplikowane umowy o roboty budowlane i innych typów umów dostosowanych do potrzeb klienta. Uczestniczymy w negocjacjach handlowych wspierając naszych Klientów zarówno na płaszczyźnie prawnej jak i biznesowej jak również zajmujemy się windykacją należności. Prawnicy Kancelarii rozwiązują problemy prawne podmiotu zarówno te wewnętrzne, związane z pracownikami i związkami zawodowymi, jak również te zewnętrzne, z którymi styka się przedsiębiorstwo w codziennej działalności (np. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, windykacja).

Ponadto, adwokat Kamil Klemienia z uwagi na bogate doświadczenie syndyka, zajmuje się doradztwem i reprezentowaniem Klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym postępowaniach upadłościowych konsumenckich.

Świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego obejmuje m.in.

  • prawną obsługę przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych
  • projekty umów, negocjacje i rozwiązywanie umów
  • sprawy o zapłatę, windykacja należności
  • sprawy upadłościowe i naprawcze podmiotów gospodarczych
  • upadłość konsumencka
  • założenie oraz zakończenie prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne, w tym rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • przygotowywanie projekty uchwał organów, statutów oraz regulaminów organizacyjnych
  • prowadzenie zgromadzeń wspólników