Windykacja

Kancelaria zapewnia pełny zakres usług i pomoc na każdym etapie procesu odzyskiwania należności oraz profesjonalne doradztwo prawne w tym zakresie. Pomagam wybrać odpowiednią drogę odzyskania należności, tak by zawsze ona była korzystna dla klienta i ograniczyć koszty przez niego ponoszone.

Kancelaria w procesie windykacji należności oferuje w szczególności:

  • wezwania do zapłaty
  • reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności
  • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika
  • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika
  • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami
  • zapewnia doradztwo na każdym etapie postepowań windykacyjnych