Prawo Cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów. Zakres prawa cywilnego obejmuje prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie zarówno w zakresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, jak również ochrony wierzycieli i dłużników. Reprezentuje swoich Klientów zarówno przed sądami, jak również prowadzi negocjacje na etapie przedsądowym, opracowuje i opiniuje umowy.

Przykładowe usługi świadczone w ramach Prawa Cywilnego

Ze względu na szeroki zakres prawa cywilnego, jedynie przykładowo wskazujemy czym Kancelaria zajmuje się w ramach tej gałęzi prawa tj

 • ochrona prawa własności i posiadania rzeczy, w tym zasiedzenie i służebności
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych
 • roszczenia związane z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów
 • windykacja należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta
 • sprawy z zakresu umów spółki cywilnej

Prawo Spadkowe

Spadek jest ogółem praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym.

Prawo spadkowe wchodzi w zakres prawa cywilnego i zawiera normy prawne dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa. Normy te zawarte są przede wszystkim w Kodeksie cywilnym. Kancelaria doradza jak w skuteczny sposób rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci, jak również reprezentuje spadkobierców w dochodzeniu przez nich swoich praw przed sądem.

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla Klientów mających miejsce zamieszkania poza granicami Polski. W przypadku osób mieszkających na stałe poza granicami kraju a dziedziczącymi majątek po rodzinie na terenie Polski Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę.

Ponadto, Kancelaria zajmuje się doradztwem na wypadek śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalnością gospodarczą, czy też śmierci wspólników spółek cywilnych, osobowych oraz kapitałowych – szerzej Sukcesja.

Przykładowe usługi świadczone w ramach Prawa Spadkowego

Ze względu na szeroki zakres prawa cywilnego, jedynie przykładowo wskazujemy czym Kancelaria zajmuje się w ramach tej gałęzi prawa tj

 • doradztwo w zakresie rozporządzenia majątkiem, w tym sporządzenia projektów testamentów, umów na wypadek śmierci
 • stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • zachowek
 • dział spadku