Jak możemy Ci pomóc?

Rozwód krok po kroku – jakie są aspekty prawne rozstania małżonków?

Rozwody w Polsce nadal mają znamiona tematu tabu, ale dane i statystyki mówią, że jest ich coraz więcej. Według najnowszych danych GUS, w 2020 roku zarejestrowano ponad 60 tysięcy rozwodów w Polsce. Przyczyny są różne, ale z prawniczego punktu widzenia najistotniejsze jest, żeby rozwód krok po kroku nie generował większego stresu i był przeprowadzony w zgodzie z literą prawa. O tym jak wygląda proces rozstawania się małżonków piszę poniżej, bo wiedza, to większy spokój w trudnym momencie.


Podsumowanie artykułu:

 1. Ilość rozwodów w Polsce zwiększa się, z różnych przyczyn. Najczęstsze to brak komunikacji, konflikty, zdrada czy problemy finansowe.
 2. Rodzaj rozwodu (z orzeczeniem o winie lub bez) wpływa na długość procesu. Rozwód z orzeczeniem o winie wymaga dowodów, co wydłuża postępowanie.
 3. Koszty rozwodu zależą między innymi od rodzaju postępowania, kosztów sądowych, opłat notarialnych, kosztów adwokackich.

Przyczyny rozwodów?

Przyczyny rozwodów w Polsce są różnorodne i złożone. To fakt. Na przestrzeni doświadczenia prawniczego, mogę wyróżnić kilka najczęstszych powodów, które prowadzą do zakończenia związku małżeńskiego:

 • Jednym z głównych powodów, jaki podawany jest w sporządzanych przez prawników wnioskach jest brak porozumienia i komunikacji między małżonkami. To dość szerokie pojęcie, ale za tym idzie wzajemny brak zainteresowania i wzajemne oddalenie. W rezultacie zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
 • Często dochodzi również do kłótni i nieporozumień, które prowadzą do wzajemnej frustracji i napięć.
 • Innym, niestety popularnym powodem, jest zdrada. Muszę tu jednak podkreślić, że to swoista przyczyna pośrednia, bo często jest tylko końcowym etapem narastających konfliktów i napięć w związku małżeńskim.

Przyczyny ekonomiczne

Są też przyczyny pojawiające się poza gruntem emocjonalnym, nazwałbym je bardziej rzeczowe. Przyczyną w sprawach rozwodowych jest również problem finansowy i brak stabilności ekonomicznej w związku.

Wiele par boryka się z problemem nierównych dochodów, brakiem perspektyw na poprawę sytuacji finansowej lub różnicami w podejściu do zarządzania finansami.

Podkreślam jednak, że powyższy podział jest jedynie kroplą w morzu powodów.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na to ile trwa rozwód?

Wnosząc pozew rozwodowy zawsze mamy dwie opcje:kobieta zdejmuje obrączkę podczas rozwodu

 • żądanie obojga małżonków, aby nie orzekać o winie,
 • żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

Wybranie jednej z tych ścieżek jest znaczące w kwestii tego, ile trwa rozwód.

Istotne jest, i na to chcę tu zwrócić szczególną uwagę, że w sytuacji, gdy żądamy orzeczenia o winie, musimy wykazać to przy pomocy odpowiednich dowodów, udowadniających, że trwały rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z winy drugiego małżonka. Wykazanie dowodów to proces, a to wpływa na wydłużenie postępowania.

Jeśli z kolei małżonkowie zgodnie złożą wniosek o zaniechanie orzekania o winie, to wówczas sąd nie wydaje takiego orzeczenia. Skutki prawne są takie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Warto jednak pamiętać, że w każdej sprawie rozwodowej decyzję podejmuje sąd, a jego decyzja oparta jest na analizie i ocenie dostarczonych dowodów i argumentów przez strony postępowania.

Wniosek o rozwód to bardzo ważna decyzja, która może wpłynąć na życie każdej ze stron. Dlatego tak ważne jest, aby przeprowadzić całą procedurę krok po kroku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto również zastanowić się, czy w procesie rozwodowym nie warto skorzystać z mediacji, które często pomagają w porozumieniu między małżonkami i uniknięciu dalszych postępowań sądowych.

Co warto wiedzieć o pozwie i wyroku rozwodowym?

Pozew i wyrok rozwodowy to bardzo ważne dokumenty, które są dokumentacją, początkiem i w zasadzie końcem  procesu rozwodowego w Polsce.

W przypadku składania pozwu rozwodowego zawsze należy pamiętać o dokładnym opisie okoliczności, które są przyczyną rozwodu oraz o udowodnieniu tych okoliczności w postępowaniu dowodowym. Pozwy rozwodowe są w zasadzie nieskomplikowanym dokumentem, ale wiele zależy od tego jak precyzyjnie i dokładnie będą skonstruowane. Szczególnie w przypadku kiedy pozew rozwodowy dotyczy rozwodu bez porozumienia stron.

Warto w tym celu skorzystać z pomocy prawnika. Takiego, który ma doświadczenie i zna się na procedurze rozwodowej i artykułach prawa polskiego. W przypadku sprawy rozwodowej mówię o takich dokumentach jak:

 • Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
 • Kodeks Postępowania Cywilnego
 • czy ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Samo orzeczenie rozwodu to tylko jedna z wielu decyzji sądu, podjętych w sprawie rozwodowej. Rozwodzący się muszą wiedzieć, że rozwód to także inne kwestie do rozstrzygnięcia jak: podział majątku wspólnego, alimenty czy opieka nad dziećmi. W przypadku braku porozumienia między małżonkami, decyzje te będą podejmowane przez sąd.

Rozwód przeprowadzony zgodnie z procedurą, daje gwarancję prawa do obrony swoich interesów dla każdego z małżonków.

Do czego mają prawo strony rozwodu?

W procesie postępowania dowodowego, strony mają prawo do przedstawienia dowodów, a ich wiarygodność będzie oceniana przez sąd. Każde postępowanie dowodowe ma charakter indywidualny, a proces dowodowy może dotyczyć np. zeznań świadków, opinii biegłych, dokumentów lub innych dowodów.

Co trzeba wiedzieć o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej jest jednym z etapów procesu rozwodowego. W Polsce wiąże się z rozdzieleniem majątku małżeńskiego między małżonków.

Mówiąc o wspólności majątkowej, warto zdać sobie sprawę, że małżonkowie w czasie trwania małżeństwa tworzą to, co uznawane jest w literze prawa za wspólność majątkową, która obejmuje wszystkie składniki ich majątku.

W sytuacji, kiedy następuje orzeczenie rozwodu, konieczne jest dokonanie podziału majątku między małżonków. Podział ten może nastąpić na drodze ugody zawartej między małżonkami. Ewentualnie na mocy decyzji sądu, w przypadku, gdy nie uda się osiągnąć porozumienia. W praktyce podział oznacza to, że każdy z małżonków staje się właścicielem swojego majątku odrębnego i może nim swobodnie zarządzać.

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej jest etapem, który poprzedza dokonanie podziału majątku.

Warto jednak pamiętać, że ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej nie oznacza automatycznego podziału majątku. Konieczne jest dokonanie podziału, który może dotyczyć różnych składników majątkowych, takich jak:

 • nieruchomości,
 • samochody,
 • rachunki bankowe czy
 • inwestycje.

Podział ten musi zostać dokładnie określony i zawarty w ugodzie między małżonkami lub w orzeczeniu sądu.

Istotne jest też, aby pamiętać o konieczności uwzględnienia w podziale majątku potrzeb i interesów dzieci, które wynikają z prawa do alimentów i opieki. Podział majątku w takim przypadku może mieć wpływ na wysokość alimentów, a także na opiekę i wychowanie dzieci.

Ile kosztuje rozwód?

Koszt rozwodu w Polsce jest tematem tabu. Fakt jest taki, że są to koszty ruchome i uzależnione od wielu czynników, takich jak rodzaj postępowania rozwodowego, koszty sądowe, opłaty notarialne, koszty adwokackie, koszty wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz koszty związane z podziałem majątku.

W przypadku postępowania jednostronnego, czyli pozwanie drugiego małżonka o rozwód, koszty postępowania są większe.

W przypadku postępowania wzajemnego, czyli gdy obie strony zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie koszty postępowania mogą być niższe.

Postępowanie rozwodowe a dobro wspólnych, małoletnich dzieci.

W postępowaniu rozwodowym zwykle podejmuje się decyzje dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów i wychowania. Gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia w tych kwestiach, to ostateczną decyzję podejmuje sąd. W takim przypadku, sąd analizuje każdy przypadek indywidualnie i bierze pod uwagę potrzeby i interesy jakie mają małoletnie dzieci. Te kwestie bywają skomplikowane i bardzo delikatne.

Dlatego przy każdej sprawie rozwodowej sygnalizuję i jestem zwolennikiem tego, aby pamiętać, że postępowanie rozwodowe może mieć negatywny wpływ na psychikę i emocje dziecka. Dlatego też, należy zapewnić dziecku wsparcie emocjonalne i troskę o jego dobre samopoczucie.

Każdej sprawie rozwodowej towarzyszą negatywne emocje, stres, a czasami wycieńczenie. Dlatego zawsze warto przemyśleć, czy pozew z orzekaniem o winie jest tym, czego naprawdę chcemy.